collectieve

aangifte
willem engel

privacyverklaring

Privacyverklaring

Aangiftewillemengel.nl
contact

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aangiftewillemengel.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Handtekening digitaal
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Aangiftewillemengel.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aangiftewillemengel@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aangiftewillemengel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Om het aangifte formulier digitaal te voorzien van uw gegevens. 
– Aangiftewillemengel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Aangiftewillemengel.nl neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van geautomatiseerde besluitvorming
aangiftewillemengel.nl ) tussen zit. Aangiftewillemengel.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Chrome
– Safari
– WordPress
– Signrequest
– Zapier
– Vimexx hosting

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aangiftewillemengel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Standaard 6 maanden na aanlevering persoonsgegevens. Aangiftewillemengel.nl kan op grond van een eigen belangenafweging besluiten persoonsgegevens langer te bewaren maar niet langer dan 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aangiftewillemengel.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aangiftewillemengel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Aangiftewillemengel.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derden: 
Naam/jurisdictie/doel/gegevens

Signrequest:

Privacy notice  
Electronic Record and Signature
Rechtsgeldigheid van een Elektronische (Digitale) Handtekening
Privacybeleid
SignRequest’s algemene voorwaarden
Data Beveiliging Digitale Handtekening

VIMEXX

verwerkersovereenkomst
algemene voorwaarden
Fair use policy (FUP) gebruik dataverkeer en schijfruimte.

Persoonsgegevens worden verzameld op de website Aangiftewillemengel.nl na dat in het daarvoor bestemde invoer gedeelte (een formulier gemaakt in wordpress met gebruik makend van de pluging: Forminator ) de persoonsgegevens worden ingevoerd. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van Vimexx. Dit is de provider, hosting van aangiftewillemengel.nl.

Een kopie van deze persoonsgegevens gaat naar een Google Sheet document op de Google drive account van aangiftewillemengel.nl (aangiftewillemengel@gmail.com). De beveiliging van deze Google Drive wordt geregeld via Google. 

Signrequest neemt de persoonsgegevens over uit deze google sheet en plaatst dit in een “aangifte Willem Engel document” welke digitaal wordt ondertekend door de gebruiker/aanvrager.

We gebruiken mailchimp om u op de hoogte te houden en om relevante informatie te mailen. De gegevens die u invoert gaan automatisch van google sheet naar mailchimp. Daar worden zij opgeslagen in een mailinglijst contacten.

Zie mailchimp privacy policy en legal policy. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aangiftewillemengel.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aangiftewillemengel.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Zie : https://aangiftewillemengel.nl/cookie-beleid/

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wil je toch geen cookies? Het staat je vrij om cookies uit te schakelen in jouw browser. Houd er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken.

Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:
● Cookies en Internet Explorer, zie: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma nage-cookies
● Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
● Cookies en Google Chrome, zie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h l=nl
● Cookies en Safari, zie: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
● Cookies en Opera, zie: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aangiftewillemengel.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aangiftewillemengel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aangiftewillemengel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier.

Aangiftewillemengel.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (aangiftewillemengel.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (185.104.29.110 /ns.zxcs.nl/ns.zxcs.be/ns.zxcs.eu); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijziging van privacy statement
Aangiftewillemengel.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

© copyright aangiftewillemengel.nl 2021