collectieve

aangifte
willem engel

Ja, ik doe mee!

Genoeg is genoeg. Na anderhalf jaar opruien, verspreiden van desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk door Willem Engel is de maat vol. Hoog tijd voor een burgerinitiatief om dit een halt toe te roepen, in onderstaande 3 stappen.

Hier ziet u enkele media artikelen over dit initiatief van Norbert Dikkeboom:

opent in een nieuw tabblad

Uw aangifte wordt door ons persoonlijk, samen met alle andere ondertekende aangiftes, aangeboden aan het Openbaar Ministerie.
Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de rechtsgeldigheid van de aangifte.
Zie ook onze FAQ.

De laatste – maar heel belangrijke – stap!
In uw mailbox (check ook uw spambox) vindt u de aangifte, voorzien van uw persoonlijke gegevens. Wat rest is uw handtekening en een sms-verificatie, de stappen wijzen voor zich. Na ondertekening ontvangt u een laatste e-mail, met daarin een kopie van de door u getekende aangifte. 

FAQ

In het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen is Willem Engel (dansleraar van beroep) een buitengewoon storende factor. Hij is niet alleen de hoofdverantwoordelijke en oprichter van de stichting Viruswaarheid, maar geniet opzichtig als "bekende" leider van een organisatie die zich in allerlei opzichten tegen de geldende regels opstelt. Hierbij maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreidt hij desinformatie over medicatie die door de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd expliciet verboden zijn, gebruikt hij donatiegelden voor privégebruik, jaagt hij een deel van de bevolking vrees aan en zet mensen op tegen de overheid. Waar anderen voor dergelijke vergrijpen veroordeeld worden, ontspringt Willem Engel steeds de dans. Met deze aangifte is het Openbaar Ministerie nu echt aan zet...

De aangifte is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er is met de samenwerkende partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om te voldoen aan het wettelijk kader die nodig is om in deze vorm de aangifte te kunnen doen. De website is op technisch vlak en op voorwaarden (bv privacyverklaring) getoetst. De inhoud van de aangifte is getoetst door een advocaat. 

Uw aangifte wordt, tezamen met alle andere ondertekende aangiftes, aangeboden aan het Openbaar Ministerie. Men zal de aangifte toetsen en (naar verwachting) doorzetten naar de politie, welke onderzoek zal doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden voorgelegd aan een Officier van Justitie, die bepaalt wat er verder met de zaak gebeurt: seponeren of vervolgen. 

Wij zullen u middels een nieuwsbrief informeren over de voortgang.

Zie de handreiking: Aangifte doen

Een aangifte kán bij het Openbaar Ministerie worden gedaan. Daar is uitvoerig contact over geweest. Het Openbaar Ministerie zal de aangifte na toetsing (naar verwachting) doorzetten naar de politie voor verder onderzoek. Op deze manier wordt de politie, in dit specifieke geval, niet onnodig belast door talloze aangiftes, maar met slechts één collectieve aangifte. 

Aangiftewillemengel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Kopie uit onze privacyverklaring:

"Persoonsgegevens worden verzameld op de website Aangiftewillemengel.nl na dat in het daarvoor bestemde invoer gedeelte (een formulier gemaakt in wordpress met gebruik makend van de plugin: Forminator ) de persoonsgegevens worden ingevoerd. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van Vimexx. Dit is de provider, hosting van aangiftewillemengel.nl.

Een kopie van deze persoonsgegevens gaat naar een Google Sheet document op de Google drive account van aangiftewillemengel.nl (aangiftewillemengel@gmail.com). De beveiliging van deze Google Drive wordt geregeld via Google.

Signrequest neemt de persoonsgegevens over uit deze google sheet en plaatst dit in een “aangifte Willem Engel document” welke digitaal wordt ondertekend door de gebruiker/aanvrager.

We gebruiken mailchimp om u op de hoogte te houden en om relevante informatie te mailen. De gegevens die u invoert in het formulier op de homepagina (Forminator) gaan automatisch van google sheet naar mailchimp. Daar worden zij opgeslagen in een mailinglijst contacten."

Onze site wordt beschermd met Cloudflare. Een site met Cloudflare beschikt over een geïntegreerde beveiliging om DDoS-aanvallen, inbreuken op klantgegevens en kwaadwillende bots af te slaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

Zie ook:
privacyverklaring
Data Beveiliging Digitale Handtekening

Deze collectieve aangifte is een initiatief van een aantal bezorgde burgers. Gesteund door vrijwilligers, doen wij middels deze collectieve aangifte een beroep op politie en Justitie, om de kwalijke en zorgelijke praktijken van Willem Engel maar vooral de gevolgen daarvan goed te bestuderen. Saillant detail: Willem Engel strooit zelf met aangiftes, tegen alles en iedereen. Hij zal het vast niet erg vinden dat er slechts één keer een aangifte tegen hém wordt gedaan.


Wij zijn bereikbaar via ons contactformulier

Viruswaanzinnige Willem Engel heeft donaties voor Viruswaarheid gebruikt om op het Spaanse eiland Fuerteventura voor 50.000 euro een stuk grond te kopen.

De transactie kwam aan het licht tijdens een rechtszaak die Engel had aangespannen tegen ING. De bank had eerder dit jaar de rekening van Viruswaarheid geblokkeerd, uit vrees dat de sekteleider nog meer donatiegeld voor privédoeleinden zou gebruiken.

De kortgedingrechter oordeelde dat ING de rekening van Viruswaarheid niet had mogen bevriezen, maar was wel kritisch over de wijze waarop Engel de donaties van corona-ontkenners gebruikte. De Gelderlander meldt:

Volgens de bank ‘bleek nergens‘ dat Engel richting zijn donateurs transparant was geweest over het gebruik van donaties voor privédoeleinden of dat de donateurs hierin hadden ingestemd. Op die aantijging reageert de dansleraar verrast. ,,We zijn volledig transparant geweest. Het is overigens helemaal niet aan ING om hier iets van te vinden, alle stukken zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.”

Engel stelt dat hij het geld van Viruswaarheid louter gebruikte als lening en dat het geld inmiddels is terugbetaald.

Genoeg is genoeg. 

In het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen is Willem Engel (dansleraar van beroep) een buitengewoon storende factor. Hij is niet alleen de oprichter en hoofdverantwoordelijke achter stichting Viruswaarheid, maar geniet opzichtig van zijn status als “bekende” leider van een organisatie die zich in allerlei opzichten tegen de geldende regels opstelt en daarbij mensen opzet tegen de autoriteiten, o.a. middels aantoonbare opruiing door Willem Engel zelf. Waar anderen voor dergelijke vergrijpen celstraf krijgen, ontspringt Willem Engel de dans. En hij heeft zich niet éénmaal schuldig gemaakt aan opruiing: de gepleegde strafbare feiten liggen voor het oprapen. Daarom verdient deze opruier vervolging door het Openbaar Ministerie, voor álle overtredingen, net als ieder ander. Het OM is aan zet…

 

 

 

stopwillemengel.nl

De aangifte is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er is met de samenwerkende partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om te voldoen aan het wettelijk kader die nodig is om in deze vorm de aangifte te kunnen doen. De website is op technisch vlak en op voorwaarden (bv privacyverklaring) getoetst. De inhoud van de aangifte is getoetst door een advocaat. 

Uw aangifte wordt, tezamen met alle andere ondertekende aangiftes, aangeboden aan het Openbaar Ministerie. Men zal de aangifte toetsen en (naar verwachting) doorzetten naar de politie, welke onderzoek zal doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden voorgelegd aan een Officier van Justitie, die bepaalt wat er verder met de zaak gebeurt: seponeren of vervolgen.

Zie de handreiking: Aangifte doen

Een aangifte kán bij het Openbaar Ministerie worden gedaan. Daar is uitvoerig contact over geweest. Het Openbaar Ministerie zal de aangifte na toetsing (naar verwachting) doorzetten naar de politie voor verder onderzoek. Op deze manier wordt de politie, in dit specifieke geval, niet onnodig belast door talloze aangiftes, maar met slechts één collectieve aangifte. 

Aangiftewillemengel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.


Zie ook:
privacyverklaring 
Data Beveiliging Digitale Handtekening

Dat kan zeker. Wij zijn bereikbaar via ons contactformulier 

Viruswaanzinnige Willem Engel heeft donaties voor Viruswaarheid gebruikt om op het Spaanse eiland Fuerteventura voor 50.000 euro een stuk grond te kopen.

De transactie kwam aan het licht tijdens een rechtszaak die Engel had aangespannen tegen ING. De bank had eerder dit jaar de rekening van Viruswaarheid geblokkeerd, uit vrees dat de sekteleider nog meer donatiegeld voor privédoeleinden zou gebruiken.

De kortgedingrechter oordeelde dat ING de rekening van Viruswaarheid niet had mogen bevriezen, maar was wel kritisch over de wijze waarop Engel de donaties van corona-ontkenners gebruikte. De Gelderlander meldt:

Volgens de bank ‘bleek nergens‘ dat Engel richting zijn donateurs transparant was geweest over het gebruik van donaties voor privédoeleinden of dat de donateurs hierin hadden ingestemd. Op die aantijging reageert de dansleraar verrast. ,,We zijn volledig transparant geweest. Het is overigens helemaal niet aan ING om hier iets van te vinden, alle stukken zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.”

Engel stelt dat hij het geld van Viruswaarheid louter gebruikte als lening en dat het geld inmiddels is terugbetaald.